AÇIK İNOVASYON YARIŞMA ŞARTNAMESİ: https://temsa.brightidea.com/ct/b.bix?c=F3E3E485-83C1-4EA5-9F57-2E8E3D7AB1E4

OPEN INNOVATION COMPETITION SPECIFICATIONS: https://temsa.brightidea.com/ct/c.bix?c=F3E3E485-83C1-4EA5-9F57-2E8E3D7AB1E4

 

 

 

 1. KURALLAR

1.1       Başvuru’nun (aşağıda tanımlandığı üzere) Temsa Inovasyon Yarışması (işbu şartnamede YARIŞMA olarak anılacaktır) verilmesini müteakip, aşağıdaki koşulları kabul etmiş sayılmaktasınız.

1.2       YARIŞMA, Sarıhamzalı Mahallesi, Turhan Cemal Beriker Bulvarı,
No :563/A 01110 Seyhan /Adana, Türkiye adresinde yerleşik, Tlf 0322 355 61 00, Yüreğir Vergi Dairesi'nin 8380046749 numaralı mükellefi, Adana Ticaret Sicil'inde 0838004674900010 Ticaret Sicil Mersis numaralı, www.temsa.com internet sitesi adresli, info@temsa.com mail adresli Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (aşağıda kısaca "TEMSA" olarak anılacaktır.) tarafından sponsorluk sağlanmaktadır.

1.3       TEMSA, YARIŞMA’yı her zaman erteleme ve ya iptal etme hakkına haizdir.

 

 1. ÇOKLU BAŞVURULAR: Çoklu başvurulara izin verilmekte olup

2.1       Her bir başvuru bağımsız olarak değerlendirilecektir.

2.2       Birden çok kişi veyahut kuruluşun, tek bir başvuru yapmasına izin verilmektedir.

2.3       Birden çok kişi veya kuruluş tek bir başvuru yapmak için işbirliği yapabilirler ancak böyle bir durumda tek bir kişinin her bir kuruluş için resmi temsilci olarak tayin edilmesi gerekmektedir.

2.4       Söz konusu YARIŞMA’ da, yasal temsilcilik haklarını kanıtlayan belgelerin TEMSA’ya ibraz edilmesi gerekmektedir. BAŞVURU, tüm yerel kanun ve yönetmeliklere tabidir ve kanunen yasaklanması veya sınırlanması halinde geçersiz addedilecektir.

2.5       YARIŞMAYA başvurmadan önce, başvurunuzun yasal olduğundan emin olmak adına, hukukunuzdaki yürürlükte olan kanun ve yönetmelikleri kontrol etmekle yükümlü bulunmaktasınız.

2.6       YARIŞMA bağlamında almış olduğunuz her türlü ödülün ilgili makamlara bildirilmesi ve vergilerinin ödenmesi münhasıran sizin sorumluluğunuz altındadır.

 

 1. KİMLER KATILABİLİR:

3.1       YARIŞMA 18 yaş üzeri, ağır bir suçtan veya yüz kızartıcı suç veya benzeri bir suçtan dolayı hüküm giymemiş tüm gerçek kişilere ve iflası ilan edilmemiş veya iflas etmemiş, yasal olarak kurulu tüm özel ve tüzel kişilere açıktır.

3.2       TEMSA çalışanları ve alt yüklenicileri ve bunların iştirakleri veya bağlı şirketlerinin başvuru yapma hakkı bulunmamaktadır.

3.3       Tüm YARIŞMACILARIN bu hakka sahip olmaları için işbu Kuralları onaylamaları gerekmektedir.

 

 1. BAŞVURU NASIL YAPILIR: Başvuru yapmak için, çevrimiçi Başvuru formundaki ilgili yerleri doldurmanız ve teklifinizin detaylarını içeren belgeyi (hep birlikte “BAŞVURU” olarak anılacaktır) YARIŞMA URL’si “http://temsa.brightidea.com/smartmobility” aracılığıyla eklemeniz gerekmektedir.

4.1       YARIŞMA, TEMSA'nın takdir yetkisinde açıklanacak tek bir konudan oluşmaktadır.

4.2       Başvurular Türkçe veya İngilizce yapılacaktır.

 

 1. BAŞVURU ESASLARI:

5.1       Başvurunuzun Komite ve Juriler (aşağıda tanımlandığı şekilde) tarafından olumlu değerlendirilebilmesi için aşağıda yer alan bilgileri incelemeniz önerilir.

5.2       Her Başvuru:

5.2.1  İyi niyet kuralları doğrultusunda, orijinal inovasyonun makul bir detaylı açıklamasını içerecek şekilde yapılmalıdır. Eğer hâlihazırda bir patent başvurusu yaptıysanız veya Başvuru’nuzun herhangi bir bölümüne ilişkin bir patente sahipseniz, lütfen bu bilgiyi de belirtiniz.

5.2.2  Başvuru konusu inovasyonun değerine ilişkin bir öneri içermelidir.

5.2.3  Uygun olduğu şekilde, Başvuruda söz konusu inovasyonu üreten yâda geliştiren kişi ve/veya takımlara ilişkin bilgi içermelidir.

5.2.4  Başvurudaki söz konusu inovasyona ilişkin olarak TEMSA ile girilmesi arzu edilen ilişkiyi içermelidir.

5.2.5  TEMSA teknolojilerini, buluşlarını veya deneyimlerine ilişkin öneriler içerebilir.

5.2.6  Uygun olan bir yerde, kilit kişilerin fotoğrafları veya videoları ve eğer mümkünse, siz ve/veya şirketinize ilişkin uygun özgeçmiş bilgilerini içermelidir.

 

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI:

6.1       TEMSA'ya Başvurunuzu gözden geçirme ve (aşağıda tanımlandığı üzere) Jürilerin ve Komitelerin ve onların atadıkları kişilerin Başvurunuzu gözden geçirmesini sağlama hakkını tanımaktasınız.

6.2       Başvuruda bulunduğunuzda TEMSA, bağlı şirketleri, iştirakleri, ana şirketleri ve lisans sahipleri tarafından YARIŞMA ile ve TEMSA'nın inovasyon girişimleriyle bağlantılı olarak isminizin, tasvirinizin ve görüntünüzün dünya çapında olabilecek her yerde, hâlihazırda bilinen veya bundan sonra bulunabilecek her türlü ortamda veya formatta size herhangi bir ücret ödemeksizin veya sizden başkaca izin alınmaksızın kullanılmasına izin vermektesiniz. Bu iznin daimi, koşulsuz ve iptal edilemez olduğunu kabul etmektesiniz. Yukarıda vermiş olduğunuz iznin dışında kalan kullanımlar için TEMSA'nın kişisel verilerinizi TEMSA'nın web sitesinde yayınlanmış olan Gizlilik Politikası uyarınca kullanacağını kabul etmektesiniz.

6.3       İşbu Kurallardan hiçbirinin, tarafınıza TEMSA'nın ismini veya TEMSA'nın herhangi bir markasını veya hizmet işaretini kullanma hakkı veya izni vermediğini kabul etmektesiniz. TEMSA'ya, şirket isminizi (Başvuru’nuz şirket tarafından yapılıyorsa) yarışmacı olarak http://temsa.brightidea.com da kullanmasına ve TEMSA'nın YARIŞMA ile ilgili yapacağı tanıtımlara ilişkin malzemelerde yer vermesine onay vermektesiniz.

6.4       Benzer şekilde, YARIŞMA, TEMSA ile müzakerelerde bulunmayı veya iş yapmayı gerektirmemektedir. Başvuru’nuz veya içerdiği fikir veya inovasyonları karşı taraflarla tartışmakta serbestsiniz ve herhangi bir üçüncü kişiyle, Başvuru’ya ilişkin TEMSA ile akdedilen veya akdedilecek herhangi bir sözleşme ile çelişen bir anlaşma yapılamaz. Anlaşılabilirliğin sağlanması adına, YARIŞMA ile insanların fikirlerini ve inovasyonlarını TEMSA'ya önermelerini teşvik etmenin amaçlandığını kabul etmektesiniz. Bununla birlikte, YARIŞMAYA katılmak size veya TEMSA'ya başkaca bir iş ilişkisine girme yükümlülüğü veya herhangi bir ticari anlaşma imzalama yükümlülüğü oluşturmamaktadır.

 

 1. GİZLİ BİLGİ         : Temsa’nın http:// http://temsa.brightidea.com web sitesi deki gizlilik sözleşmesi şartlarına ek olarak TEMSA'nın “gizli olarak” sunulan materyalleri almak veya bulundurmak istememesi sebebiyle, Başvurunuza ilişkin olarak, TEMSA ile sizin, bir başvuruda bulunduğunuzda temsil ettiğiniz şirketin veya Başvuru’nuzun herhangi bir kısmının sahibi arasında herhangi bir gizlilik ilişkisi ya da gizli tutma yükümlülüğü kurulmadığı konusunda mutabık kalınmıştır. Eğer Başvurunuz Komite (aşağıda tanımlandığı şekilde) tarafından başkaca değerlendirmeler için seçilirse, TEMSA, Başvuru’nuz ve tarif ettiği inovasyon hakkında yapılacak tartışmaların bir parçası olarak bir gizlilik sözleşmesi imzalanmasını teklif edebilir.

 

 1. TEKEFFÜLLER      : Bir Başvuruda bulunmakla birlikte, http:// http://temsa.brightidea.com girdiğiniz tüm bilgilerin, bilginiz dâhilinde gerçeği yansıtıp doğru olduğunu, kendi adınıza veya Başvuru’nuzda belirttiğiniz kişi ve kuruluşlar adına Başvuru ibraz etmeye hak ve yetkiniz olduğunu ve Başvuru’nuzun:

8.1       Kendinize ait bir çalışma olduğunu veya Başvuru’nuzda eksiksiz ve uygun bir şekilde izinle kullanıldığını;

8.2       Gizli bilgi veya ticari sır (size veya başkasına ait) içermediğini;

8.3       Herhangi bir şahıs veya kuruluşun patent, endüstriyel tasarım, telif, marka, gizlilik, reklam haklarını veya diğer fikri mülk ve haklarını ihlal etmediğini;

8.4       Virüs, zaman ayarlı bomba, cancelbot, solucan, Truva atı gibi zararlı kodlar veya zarar verme potansiyeli olan diğer programlar ya da diğer materyal ve bilgiler içermediğini;

8.5       Kamu düzenini, güvenliğini, uygulanacak hukuku, kanunu, emri, kuralı ya da yönetmeliği ihlal etmediğini ve etmeyeceğini;

8.6       Herhangi bir üçüncü kişiye raporlama veya telif yükümlülüğünü tetiklemediğini ve

8.7       TEMSA, iştirakleri ve bağlı kuruluşlarının ticari itibarını, toplumdaki genel görünümünü ve iyi niyetini ihlal etmediğini;

beyan ve tekeffül etmektesiniz.

 

 1. DEĞERLENDİRME : Tüm Başvurular iki aşamalı olarak değerlendirilecektir.

9.1       Birinci aşamada Komite oluşturulur, Komite; TEMSA yöneticileri, akademisyenleri, mühendisleri, uzmanları, doktorları veya TEMSA ve ortakları tarafından seçilen diğer danışmanlardan oluşur, Komite, Başvuruları http:// http://temsa.brightidea.com internet sitesinde yayımlayacak değerlendirme esaslarına göre değerlendirecektir.

9.2       Komite başvurulardan, on tanesini yarı finalist olarak belirler. Belirlenen başvuru sahipleri ile Temsa Personeli arasından belirlenecek uzman ile başvurunun uygulanmasına yönelik çalışmada bulunmak üzere Uzman ve Yarışmacıyı bir araya getirecektir, bu ekip yarışacak inovasyon fikrinin Temsa ürünlerinde kullanılabilir hale dönüşmesi sürecini yönetecektir.

9.3       İkinci aşamada başvurular Jüri önüne çıkartılacaktır: JÜRİLER, TEMSA yöneticileri, akademisyenleri, mühendisleri, uzmanları, doktorları veya TEMSA ve ortakları tarafından seçilen diğer danışmanlarından oluşan bağımsız bir hakem panelidir.

Jüriler, http:// http://temsa.brightidea.com internet sitesinde açıklandığı üzere hangi Başvuruların para ödülü alacağını belirlemek için değerlendirmede bulunacaktır. Başvurular, belli esaslara; yenilik temel ilkelerine düzgün itimat; yenilikçi karakter; önemli toplumsal etki yaratma potansiyeli için http:// http://temsa.brightidea.com’da yer alan diğer faktörlere dayanarak değerlendirilecektir.

 

 1. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI: Etkinliğe katılmakla; her bir Jüri’yi ve Komite’yi, ve varsa iştiraklerini, bağlı kuruluşlarını, reklam ve promosyon ajanslarını, ve her bir vekil, temsilci, müdür, yönetici, pay sahibi ve çalışanını (birlikte “Sponsor Kuruluşlar”) YARIŞMA’ya katılmanız veya YARIŞMA ile olan ilişkinizden doğan veya ortaya çıkan her bir hasar, kayıp, zarar, talep, dava ve herhangi bir türde sorumluluktan ve bunlara karşı ibra etmekte olduğunuzu, tazmin edeceğinizi ve her türlü sorumluluktan ayrı tuttuğunuzu kabul etmektesiniz. Sponsor Kuruluşlar, bilgisayar, telefon, kablo ve çalışmayan ağ veya sunucu bağlantılarına ya da donanım, yazılım veya virüs, veya tamamlanmamış, geç veya yanlış yönlendirilmiş başvurulara ilişkin teknik başarısızlıklar gibi iletişimsizliklerden veya TEMSA'ya ya da yukarıda bahsedilen kişilere atfedilebilen veya atfedilemeyen bir sebepten doğan diğer bir başarısızlıktan sorumlu değildir. TEMSA'nın münhasır takdirinde olmak üzere; bu YARIŞMA’nın adil ve düzgün yürütülmesine herhangi bir aykırı hareket, Başvuru’nun diskalifiye edilmesi, YARIŞMA’nın sona erdirilmesi veya diğer kanuni yollara başvuru ile sonuçlanabilir.

 

 1. ÖDÜLLER: TEMSA Yarışma süresince http://temsa.brightidea.com internet sitesinde yarı finalistleri, finalistleri ve ödül sahiplerini ilan edecektir.

Yarışma için alınan Başvurulara belli bir meblağda yatırımda bulunulacağını beyan veya garanti etmez. Her bir liste söz konusu Yarışma için olan Başvuru Süresinin bitiminden itibaren makul bir süre içerisinde kamuya duyurulur.

Yarışma için verilecek para ödüllerinin minimum sayısı ve miktarı, http://temsa.brightidea.com internet sitesinde Yarışma ilanının bir parçası olarak belirtilecektir.

Ödüller, Başvurunun değerlendirme esaslarına uyumuna göre verilecektir.

Uygunluğun doğrulanmasından sonra, para ödülleri kazanan başvuruda belirtilen resmi temsilciye dağıtılacaktır.

Resmi temsilci para ödülünü yalnızca bir grup Başvurusundaki katılımcılar arasında veya söz konusu temsilci vasıtasıyla bir Başvuruda bulunan şirket bünyesinde dağıtmaktan sorumludur.

 

 1. YÜKÜMLÜLÜK OLMAMASI      : Birden fazla katılımcının sizin Başvurunuza benzer konsept ve inovasyonlar içeren Başvurularda bulunabileceğini ve TEMSA, bağlı kuruluşları ve iş ortaklarının Başvuru’nuzda açıkladıklarınıza ilişkin veya benzer çözüm veya iş faaliyetlerini zaten araştırıyor veya geliştiriyor olabileceğini onaylamaktasınız. Sizin Başvuru’nuza benzer olsa bile, TEMSA'nın başka bir Başvuru’ya ilişkin kararının, TEMSA için size veya başkalarına karşı herhangi bir sorumluluk doğurmayacağını onaylamakta ve kabul etmektesiniz. Bununla birlikte, Başvurunuzdan bağımsız olarak oluşturulan herhangi bir yeniliği, TEMSA'nın uygun göreceği herhangi bir şekilde, sizden bağımsız olarak ve TEMSA'nın kendi takdirince takip etme, geliştirme veya ticarileştirmesinin kısıtlanmadığını ve kısıtlanmayacağını onaylamakta ve kabul etmektesiniz.

 

 1. YENİLİKLERLE ilgili Temsa patent, faydalı model, endüstriyel tasarım vs başvurularında bulunabilir bulunma hakkına haiz olup sizin onayınızı almak zorunda olmadığını kabul ve taahhüt edersiniz. İşbu yarışmadaki ödül Yeniliğe ilişkin ücret olarak kabul edilir ve hakkınızı Temsa’ya devir etmiş sayılırsınız.

 

 1. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ: İşbu şartnamenin Uygulamasında ortaya çıkacak anlaşmazlıklarda Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacak olup Adana mahkeme ve icra dairelerinin yetkilerini kabul ve taahhüt etmektesiniz.

 

OPEN INNOVATION COMPETITION SPECIFICATIONS

 

 

 

 1. RULES

1.1       You will be assumed to accept following terms upon submittal of your application (as defined below) for Temsa Innovation Competition(herein shall be referred as COMPETITION).

1.2       The COMPETITION is sponsored by Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (hereunder shall be referred as "TEMSA") having its seat at Sarıhamzalı Mahallesi, Turhan Cemal Beriker Bulvarı,
No :563/A 01110 Seyhan /Adana, Turkey address, Telephone:0322 355 61 00, Tax Payee registered to Yüreğir Tax Office and Tax ID 8380046749, registered to Adana Trade Registry under 0838004674900010 Trade Register Mersis (Central Registry System) number, internet address: www.temsa.com, E-mail address: info@temsa.com.

1.3       TEMSA reserves right to postpone or cancel the COMPETITION at any time.

 

 1. MULTIPLE APPLICATIONS: Multiple applications are allowed provided that;

2.1       Each application will be evaluated independently.

2.2       Multiple persons or entities can make single application.

2.3       Multiple persons or entities may cooperate for a single application; however, shall that be the case, one person should be appointed as official representative for each entity.

2.4       The documents certifying legal representation rights for the said COMPETITION must be submitted to TEMSA. APPLICATION is subject to all local legislation and regulations, and shall be deemed void in case it is legally banned or restricted.

2.5       You are accountable for checking applicable laws and regulations imposed by your legislations to ensure legality of your application before submitting your application for the COMPETITION.

2.6       It is solely your responsibility to notify applicable authorities and pay relevant taxes in respect to any prize awarded to you under the COMPETITION.

 

 1. WHO CAN PARTICIPATE:

3.1       Any natural persons over 18 years of age, not convicted of any serious offense or infamous offense or a similar offense, and any natural or legal persons that are legally existing and that has not bankrupted or whose bankruptcy is not declared may participate in the COMPETITION.

3.2       TEMSA employees and sub-contractors and their ventures or affiliated companies cannot participate in the COMPETITION.

3.3       All CONTESTANTS must approve these rules in order to be entitled with these rights.

 

 1. HOW TO MAKE APPLICATION: You will need to fill out relevant sections of online application form and attach the document specifying details of your offer (shall be collectively referred as “APPLICATION”) via COMPETITIONURL “http://temsa.brightidea.com/smartmobility”.

4.1       The COMPETITION is constituted of a single subject to be announced under TEMSA’s discretion.

4.2       Applications shall be made in Turkish or English.

 

 1. APPLICATION BASIS:

5.1       It is recommended that you review following information in order for your application to be evaluated positively by the Committee and Jury (as defined below).

5.2       Each application:

5.2.1  Should be made in good will and include a reasonable, detailed description of the original innovation. If you currently have a pending patent application or posses a patent regarding any part of your Application, please state this information.

5.2.2  It should include a recommendation regarding value of the innovation subject to your application.

5.2.3  Application should include information regarding the person and/or teams that created or developed the said innovation as applicable.

5.2.4  Application should include the desired relationship with TEMSA in respect to the innovation.

5.2.5  It may contain recommendations regarding TEMSA technologies, inventions or experiences.

5.2.6  It should include photographs or videos of key persons as applicable, and if possible, relevant background information pertaining to you and/or your company.

 

 1. INTELLECTUAL PROPRIETARY RIGHTS:

6.1       You are hereby entitling TEMSA to review your application (as defined below) as well as Juries and Committees or persons appointed by them to review your application.

6.2       When you make an application, you are entitling TEMSA, its affiliated companies, ventures, main companies and licensed owners to use your name, description and image anywhere in worldwide, in any form or media currently existing or to be invented hereafter in respect to the COMPETITION and TEMSA’s innovation ventures free of charge and without seeking additional consent from you. You hereby agree that such consent is unconditional and irrevocable. In addition to the consent you granted above, you also agree that TEMSA will use your personal data in accordance with the Confidentiality Policy publicized on TEMSA web page.

6.3       You agree that nothing contained in these rules entitle you with a right or permit to use TEMSA name or any brand or service mark of TEMSA. You hereby consent TEMSA to use your company name (if your Application is made by your company) as contestant at http://temsa.brightidea.com as well as advertisement materials in respect to the COMPETITION.

6.4       Similarly, the COMPETITION does not require negotiations or business with TEMSA. You are free to discuss your Application or the ideas or innovations contained therein with other parties, and no agreements that contradict with any agreement contracted or to be contracted with TEMSA in respect to your application can be made with third parties. For the avoidance of doubt, you agree that the COMPETITION aims encouragement of people to propose their ideas and innovations to TEMSA. Nevertheless, COMPETITION participation does not impose a liability to enter into any other business relation or sign any commercial agreement on you or TEMSA.

 

 1. CONFIDENTIAL INFORMATION           : In addition to terms of confidentiality agreement available at Temsa’s website http://temsa.brightidea.com, due to the fact that TEMSA desires not to receive or maintain materials presented as “confidential”, it is agreed that no confidentiality relation or confidentiality obligation is established in respect to your application between TEMSA and you, the company you represent or the owner of any portion of your Application when you make an application. If your application is selected for other evaluations by the Committee (as defined below), TEMSA may offer execution of a confidentiality agreement as part of negotiations to be made in respect to your Application and the innovation described therein.

 

 1. GUARANTEES     :By making an application you declare and guarantee that all information you entered to http://temsa.brightidea.com are true and accurate to your knowledge, you are entitled and authorized to submit an Application for yourself or the persons and entities specified in your Application, and your Application is:

8.1       A product of your own work or used per consent duly and thoroughly specified in your Application;

8.2       It does not contain confidential information or commercial secret (belonging to you or others);

8.3       It does not breach patent, industrial design, copyright, brand, confidentiality, advertisement rights or other intellectual proprietary rights of any person or entity;

8.4       It does not contain harmful codes such as virus, time bomb, cancelbot, worm Trojan or other programs, materials and information with a potential of harm;

8.5       It does not violate public order, security, governing law, legislation, order, rule or regulation;

8.6       It does not trigger reporting or copyright obligation to any third party, and

8.7       It does not breach commercial reputation, general public image or goodwill of TEMSA, its entities and affiliated companies.

 

 1. EVALUATION         :All Application evaluations will be carried out in two stages:

9.1       In the first stage, a Committee will be established, Committee will be constituted of; TEMSA managers, academicians, engineers, expert, doctors or other consultants selected by TEMSA and its partners, Committee will evaluate Applications based on evaluation principles to be published on http://temsa.brightidea.com internet site.

9.2       Committee will select ten applications as semi-finalist. Selected applicants and an expert to be chosen among Temsa personnel will be brought together to conduct a study for implementation of the application, this team will manage the process of transformation of innovation idea into a form utilizable on Temsa products.

9.3       In the second stage, applications will be presented to Jury: JURY is an independent arbitration panel constituted of TEMSA managers, academicians, engineers, experts, doctors or other consultants selected by TEMSA and its partners.

Jury will make an evaluation to determine which Applications will be awarded with amonetary prize as described on http://temsa.brightidea.com internet site. Applications will be evaluated based on certain principles; proper reliance on basic innovation principles; innovative characteristics; and other factors provided at http://temsa.brightidea.com’da in order to create significant social impact.

 

 1. LIMITED LIABILITY: By participating in the event, you agree that; you release, indemnify and hold harmless each Jury and the Committee, their ventures if any, affiliates, advertisement and promotion agencies, each attorney, representative, manager, director, shareholder and employee (collectively “Sponsor Entities”) against any damage, loss, claim, lawsuit, and any liability. Sponsor Entities are not responsible for applications that could not be completed or misdirected due to technical failures and communication problems such as failure in computers, telephone, cable, network or server errors, equipment, software or virus problems as well as a reason that can or cannot be attributable to TEMSA or aforementioned persons. Subject to exclusive discretion of TEMSA; any action that may impact fair and proper execution of this COMPETITION may result in disqualification of the Application, termination of COMPETITION or other available legal remedies.

 

 1. PRIZES: TEMSA will announce semi-finalists, finalists and prize winners at http://temsa.brightidea.com internet site throughout competition period.

It does not state or guarantee that any amount will be invested to Applications admitted for the Competition. Each list will be announced to public within a reasonable time after end of Application Deadline for the Competition.

Minimum number and amount of monetary prizes to be awarded under the Competition will be specified at http://temsa.brightidea.com internet site as part of Competition advertisement.

Prizes will be awarded based on conformity of Applications to evaluation principles.

After verification of conformance, monetary prizes will be delivered to official representative specified in the successful application.

Official representative shall be responsible for distributing monetary prize among participants of a single group Application or within company organization making the application through the said representative.

 

 1. DISCLAIMER       :You hereby agree that multiple participants can make applications containing a concept or innovations similar to your Application, and TEMSA, its affiliations and business partners could be readily researching or developing solutions or business activities regarding or similar to those described in your Application. You also agree and approve that TEMSA’s decision regarding another Application, nonethelesssuch Application is similar to yours, does not create any liability for TEMSA against you or others. Furthermore, you agree and approve that pursuance, development or commercialization of any innovation created independent from your Application in any manner to be deemed appropriate by TEMSA, independent from you and at TEMSA’s own discretion is not limited and cannot be limited.

 

 1. You hereby agree and acknowledge that Temsa may apply and entitled to apply for patent, utility model, industrial design etc. in respect to the INNOVATIONS and do not require your consent to do so. Prize of this competition will be deemed as price for the Innovation, and your rights will be transferred to Temsa.

 

 1. RESOLUTION OF DISPUTES: Any disputes that may arise in execution of these terms and conditions shall be governed under Republic of Turkey Laws, and you hereby accept and acknowledge authority of Adana courts and execution offices.

 

Arkadaşını Davet Et
Topluluk İstatistikleri
0 fikir
0 yorum
0 oy
1,082 kullanıcı
Etiketler
Kategoriler